Area

Code Area
P1 EĞİTİM ÖĞRETİM ANA SÜRECİ


Processes

Code Process Process Responsibles
PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci REKTÖRLÜK, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Enstitü Müdürlükleri Show
PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, REKTÖRLÜK Show
PP1.3 Öğrenci İşleri Süreci ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK Show
PP1.4 Uluslararası Değişim Programları ve İşbirliği Süreci ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Show